VI SÄKRAR
KOMPETENSEN

INOM FILM &TV

AV BRANSCHEN FÖR BRANSCHEN

loggor_2022_HT_v2

Yrkesnämnden för Film och TV består av branschens parter och centrala aktörer i samarbete. Föreningen verkar för kompetensförsörjning genom att främja yrkesutbildning, kompetensutveckling och rekrytering i vår sektor. Verksamheten delfinansieras av statsbidrag för utveckling av branschvalidering från Myndigheten för yrkeshögskolan och främjandemedel från Arbetsförmedlingen. 

Vi fastställer kompetenskrav och kvalifikationer för olika funktioner inom film och tv, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

KvalifikationerBW
UtbildningBW

Vi stärker utbildningar genom att förmedla branschens kompetensbehov.

Vi utvecklar en modell för branschvalidering inom film och tv, tar fram certifieringar på olika nivåer, och utvecklar en plattform för meritbaserad rekrytering.

ValideringBW-1
Synlighet

Vi bygger samverkansstrukturer inom branschen på lokal, regional och nationell nivå för att stärka kopplingar mellan arbetsliv, utbildning och myndighet.

Håll dig uppdaterad                         

med vårt nyhetsbrev!

Yrkesnämndens arbete har bara börjat - prenumerera på nyhetsbrevet för att få uppdateringar direkt i din inbox. 

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433