Arbetsmiljö BAS

Inom film och tv är arbetsmiljöarbetet centralt och något som måste inkludera alla. Det handlar om att känna till vilka lagar, regler och avtal som gäller relaterat till det arbete som planeras och att gemensamt skapa en arbetsmiljö som genomsyras av säkerhet, kommunikation, samarbete, flexibilitet, respekt och bra bemötande.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna bidra till ett gott arbetsklimat och till det systematiska arbetsmiljöarbetet inom film- och tv-produktion.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för relevanta lagar, regler och avtal kopplat till arbetsmiljö samt var man hittar information om dem.
  • redogöra för arbetsgivarens, medarbetarens och skyddsombudets roller och ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
  • resonera kring faktorer som påverkar arbetsmiljön inom branschen.

Färdigheter

  • identifiera och rapportera brister i arbetsmiljön, 
  • bemöta kollegor på ett professionellt och sympatiskt sätt.

Ansvar & Självständighet

  • medverka i produktionens arbetsmiljöarbete.