Branschens strukturer BAS

Alla som arbetar inom film och tv behöver förstå hur branschen är uppbyggd. Det handlar om att kartlägga och hitta lämpliga ingångar till olika delar av branschen; organisationer, produktionsbolag och leverantörer som är verksamma i olika typer av produktioner och faser inom film & tv, både regionalt, nationellt och internationellt.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna navigera i branschens strukturer.

Film- och tv-arbetaren ska kunna
Kunskaper

  • redogöra för centrala branschaktörer och deras verksamheter,
  • resonera kring olika projekttyper och produktionsprocesser samt deras behov av varor och tjänster,

Färdigheter

  • utföra och presentera branschspecifik research och samverka med olika aktörer/ leverantörer.