June 22, 2022

Yrkesnämnden beviljas främjandemedel för inkluderingsinsatser

Yrkesnämnden för Film och TV har beviljats främjandemedel av Arbetsförmedlingen. Medlet kommer användas för att utföra insatser som synliggör och tillgängliggör branschens yrkesmöjligheter på ett inkluderande vis. Fokus kommer ligga på att nå personer som nyligen flyttat till Sverige.

- Filmbranschen har väldigt goda möjligheter att tillvarata människors kompetens oavsett varifrån man kommer, eftersom vi arbetar mycket med internationella team. Till exempel är kunskaper i svenska inte något definitivt krav för att kunna arbeta i vår bransch, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för Film och TV.

De planerade insatserna innefattar bland annat att ta fram audiovisuella yrkesporträtt som på ett lättillgängligt sätt kan visa olika yrkesroller och arbetsuppgifter inom film och tv, översätta utbildnings- och kommunikationsmaterial, och främja validering av personer som inte har svenska som förstaspråk.

February 16, 2022

Yrkesnämnden beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Myndigheten för yrkeshögskolan har för andra gången beviljat Yrkesnämnden för Film och TV statsbidrag för att ta fram en branschmodell för validering inom film och tv.  

“Det är oerhört glädjande att vi har myndighetens förtroende att fortsätta vårt påbörjade arbete” säger verksamhetsledare Charlotte Gimfalk. “Vi ser fram emot att nu kunna ta ytterligare steg för att stärka kompetensförsörjningen inom vår bransch.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om branschvalidering i filmbranschen i Myndigheten för yrkeshögskolans informationsvideo nedan.

Yrkesnämnden för Film och TV beviljades även förra året statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att påbörja arbetet med branschvalidering, genom att bland annat rekrytera medverkande i utvecklingsarbetet, kartlägga yrkesroller, klassificera olika typer av yrkesspecifik och gemensam kompetens, samt ta fram kvalifikationsbeskrivningar och förslag till valideringsmodell. 

“Vi går nu in i en testfas, där vi ska utföra pilotvalideringar för att kunna utvärdera valideringsmodellen vi tagit fram” berättar Gimfalk. “En annan glädjande sak med att vi beviljats stöd igen är att vi även fortsättningsvis får ta del av Myndigheten för yrkeshögskolans projekt BOSS, som utgjort en fantastiskt resurs och gett oss möjlighet att nätverka och lära av andra branscher som också arbetar med branschvalidering.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om yrkesnämndens arbete med branschvalidering på Myndigheten för yrkeshögskolans slutkonferens för projektet BOSS nedan.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
+46 708-167374
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433