De senaste två åren har centrala aktörer i film- och tv-Sverige gått ihop i ett unikt samarbete för att säkra branschens kompetensförsörjning. Efter att ha samlat branschens parter, tagit fram helt nya strukturer för hur film- och tv-industrin ska stärkas som yrkessektor, har vi med hjälp av delfinansiering från Europeiska socialfonden, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen, bildat organisationen Yrkesnämnden för Film&TV. 

Vi har mycket att berätta  

Du läser nu Yrkesnämndens för Film och TVs allra första nyhetsbrev. Under hösten kommer vi att skicka ut fler i syfte att berätta mer om vår verksamhet,  låta röster från branschen komma till tals och bjuda in till dialog. 

I en tid då efterfrågan på rörlig bild är större än någonsin är tillväxtpotentialen för film- och TV-industrin stor. Branschen representerar företag som kan växa med digitaliseringen på den globala marknaden och som har goda förutsättningar att skapa jobb och tillväxt. I takt med att det nya produktionsincitamentet i höst introduceras i Sverige öppnas dörren för fler kvalificerade jobb och en ökad exponering av Sverige internationellt. 

Som del av vår verksamhet bjuder Yrkesnämnden för FIlm och TV in till en konferens den 8 december för att samtala om potentialen inom näringen, jobben och vad som krävs för att öka kapaciteten och tillväxten i branschen. Inbjudan kommer inom kort.

Hoppas vi ses där!


Något helt nytt

"Vår viktigaste uppgift är att skapa samverkansstrukturer både inom branschen och ut i samhället, för att synliggöra film och tv som yrkessektor. Tillsammans med bolag och yrkesverksamma har vi börjat inventera arbetsuppgifter och ta fram bransch- och yrkeskvalifikationer. Yrkesnämndens kvalifikationer kommer kunna användas av:

  • Filmarbetare, för att få sitt kunnande formellt erkänt och planera sin kompetensutveckling
  • Bolag, för att tydliggöra förväntningarna vid rekrytering
  • Utbildare, för att stärka sitt kursinnehåll

Allt detta är tänkt att stärka vår yrkeskår och skapa värde för både på individ-, organisations-, och strukturnivå. Vi vill kunna välkomna fler in till vår bransch och ge avlastning till yrkesverksamma. På sikt hoppas vi kunna räta ut karriärvägarna och skapa värden kopplat till kompetens, och det är något som är nödvändigt för att behålla vår duktiga yrkeskår och ge branschen förutsättningar att växa hållbart."

CHARLOTTE GIMFALK
VERKSAMHETSLEDARE - YRKESNÄMNDEN FÖR FILM OCH TV


Av branschen för branschen
“Hur blir man attributör? Och exakt vad förväntas en C-foto kunna?

Vår bransch är lite krånglig att komma in i. Det gäller att ha kontakter. Att känna någon som kan rekommendera. Och påfallande ofta är de som jobbar med film barn till någon som jobbar med film…

Inte konstigt att det råder en akut brist på kvalificerade filmarbetare-särskilt bakom kameran! 

Detta vill branschen råda bot på. Därför har vi tillsammans skapat Yrkesnämnden. Som bland annat kan definiera och certifiera yrken, samarbeta med yrkeshögskolor och universitet, ordna lärlingsprogram och ansvara för sökbara yrkesregister. “

EVA HAMILTON
ORDFÖRANDE - FILM & TV PRODUCENTERNA
STYRELESLEDAMOT - YRKESNÄMNDEN FÖR FILM OCH TV


Crew stories
För att tydliggöra yrkesrollerna inom film och tv och belysa vilken typ av erfarenhet som är värdefull för att arbeta branschen kommer vi under hösten ta fram korta filmer som beskriver en specifik yrkesroll.

Se den första filmen här: