Fackspråk & kommunikation BAS

Effektiv kommunikation är avgörande för att samordna det komplexa arbetet inom film och tv. Alla i teamet kommunicerar löpande med varandra, ofta med fackuttryck, både på engelska och svenska. Det handlar lika mycket om att förstå instruktioner som att tydligt kunna förmedla information på ett korrekt sätt.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna kommunicera professionellt med kollegor och leverantörer inom film och tv.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för betydelsen av olika fackuttryck, termer och namn på utrustning, både på svenska och engelska,


Färdigheter

  • kommunicera med kollegor på ett professionellt och sympatiskt sätt, både muntligt och skriftligt.
    agera representativt i förhållande till kunder, leverantörer och andra aktörer.