FILM & TV BAS

Certifierad framtid inom Film & TV

FILM & TV BAS är ett certifikat som beskriver ett grundläggande, men avgörande, kunnande för att arbeta professionellt inom den svenska Film- och TV-industrin

YRKESBEVIS-1

FILM & TV BAS bygger på nio branschgemensamma moduler, eller baskompetenser, som har fastställts och godkänts av Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer. Utforska varje modul nedan genom att klicka på dem. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intressenter

UTBILDNINGSANORDNARE kan erbjuda certifikatet för att kvalitetssäkra kursinnehåll utifrån arbetslivets krav och förväntningar. 

ARBETSGIVARE kan efterfråga certifikatet för att kvalitetssäkra rekrytering i ingångspositioner.

YRKESVERKSAMMA med flera års erfarenhet kan erbjudas en förenklad validering genom att visa upp referenser och dokumentation av tidigare uppdrag.

laglaglag

"Den stora fördelen med det arbete YNFT gör, är att det ger oss filmarbetare en möjlighet att få ett kvitto på vår kompetens och en tydlig gemensam definition av vilka kompetenser som krävs för olika yrken. Det öppnar även upp valideringsmöjligheter för personer med yrkeserfarenhet. Det här bidrar till att synliggöra den kompetens som finns, vilket underlättar mitt rekryteringsarbete enormt."

- Niclas Peyron, linjeproducent

Utbildning

Vill du som utbildare kunna erbjua certifikatet FILM & TV BAS? Låt oss tillsammans skapa en säkrare framtid för våra elever och bransch. Kontakta oss idag för ett spännande sammarbete.

unsplash-image

Redan inne i branschen?

Om du redan har erfarenhet inom branschen erbjuder vi en förenklad valideringsprocess. Du som gått webbutbildningen "Säkert set" hos Prevent och arbetat i minst tre produktioner eller har motsvarande 200 dagar inom produktioner har rätt till certifikatet FILM & TV BAS. Vår certifierings- och valideringsplattform är för närvarande inte färdigställd. Trots detta uppmanar vi alla som uppfyller dessa kriterier att göra en intresseanmälan. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att utfärda certifikatet.

unsplash-image