Frilansarbete BAS

Inom film- och tv är det vanligt med frilansarbete. Eftersom branschen är projektbaserad är det viktigt att kontinuerligt kunna identifiera olika typer av arbetstillfällen, veta vilken kunskap som efterfrågas för olika sorters uppdrag och ha förmåga att sprida sitt renommé.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna etablera sig som frilansare och administrera sitt yrkesutövande inom film och tv.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för uppdragsformer inom det fria yrkesutövandet, anställning vs. eget
    företag,
  • redogöra för rutiner och beslutsvägar för tids- och kostnadsrapportering,
  • resonera kring branschens rekryteringsvägar,
  • resonera kring vilka kunskaper som behövs för olika typer av uppdrag,

Färdigheter

  • sammanställa den egna kompetensen och identifiera behov av fortbildning,
  • använda olika metoder och verktyg för att marknadsföra sig som frilansare,
  • värdera olika uppdrag efter den egna lämpligheten och givna förutsättningar.

Ansvar & Självständighet

  • identifiera arbetstillfällen och aktivt söka olika typer av uppdrag.