Hållbarhet BAS

Alla film- och tv-arbetare behöver bidra till branschens och produktionernas hållbarhetsarbete. På en grundläggande nivå handlar det om att kunna resonera kring ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet i relation till film- och tv-branschens arbetsprocesser, samt att i det egna arbetet aktivt eftersträva att minska produktionens klimatavtryck.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att i sitt arbete kunna bidra till en mer hållbar produktion.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för olika typer av branschrelaterat hållbarhetsarbete,
  • resonera kring och föreslå klimatsmarta alternativ i pågående eller planerat arbete.