INDUSTRY TALKS

Tillsammans med över 50 seniora tv- och filmarbetare har vi tagit fram en unik webserie - INDUSTRY TALKS.

Vad

Tillsammans med över 50 seniora tv- och filmarbetare har Yrkesnämnden för Film & TV tagit fram en unik webserie - INDUSTRY TALKS. Under en timme intervjuas olika personer som beskriver sina yrkesroller utifrån branschens baskvalikationer.

Avsnitten ger den kunskapen som behövs för att certifiera utifrån branschens gemensamma grunder.

Hur

I över 20 avsnitt får vi möta personer från hela branschen. Där berättar produktionsbolagen och frilansarna om sina yrken, avdelningar och vad som är viktigt att veta, kunna och förstå inom film och tv.

Avsnitten kommer bland annat att användas i Yrkesnämnden för Film & TVs lärlingsprogram.

Varfor

Industry Talks är en del av ett koncept för att kvalitetsmärkta utbildningar.

Yrkesnämnden har tagit fram ett koncept som kan användas av utbildningar för att se över kursplaner, innehåll och läranderesultat.

Det utgår från en kompetensstandard som arbetats fram tillsammans med branschens aktörer.

KVALITETSMÄRKNING

Kvalitetsmärkningen av utbildningar ger möjlighet att tydliggöra förkunskapskrav samt ta fram branschnära studieuppgifter och prövningsmetoder.

Utifrån detta kan Yrkesnämnden erbjuda branschvalidering redan i början av eller under en utbildning. Detta gör att individer vid sin examen inte bara får utbildningens betyg, utan även en certifiering från branschen. Detta kompetensbevis blir en inträdesbiljett till ett framtida nationellt yrkesregister. Ett register som synliggör individen för uppdrag och ger en snabbare väg till etablering.

Det här sättet att samarbeta nära och kontinuerligt med utbildningar paketerar Yrkesnämnden nu som ett koncept att erbjuda skolor som vill synliggöra att de har starka kopplingar till arbetslivet.

Industry Talks ger den kunskapen som yrkesnämnden prövar vid en certifiering.

Collage

AVSNITTEN HANDLAR OM:

1. Branschens strukturer och aktörer

2. Projektformer och produktionsprocesser 

3. Produktionshandlingar

4. Arbetsmiljö och kollektivavtal

5. Hälsa och säkerhet

6. Frilansarbete

7. Arbetsledning och självledarskap

8. Hållbarhet

9. Produktionskontoret 

10. Platsavdelningen

11. AD-Avdelningen

12. Scenografiavdelningen

13. Maskavdelningen

14. Kostymavdelningen

15. Kameraavdelningen

16. Ljusavdelningen 

17. Ljudavdelningen 

18. Postproduktion

19. Virtual Production

 

.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
+46 708-167374
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433