LÄRLINGS

PROGRAMMET

Lärlingsprogrammet för filmarbetare är en praktisk utbildning där eleven arbetar med och lär sig av redan etablerade filmarbetare under 10 månader. Vid lärlingsperiodens slut prövas eleven för ett yrkesbeviset FILM &TV BAS som kommer krävas för att listas  i Yrkesnämndens nationella branschregister.

Kvalifikationer_web

Vi fastställer kvalifikationer och kompetens-krav för olika positioner inom film- och TV-produktion, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Samverkan_web

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.