Myndigheten för yrkeshögskolan har för första gången publicerat en områdesanalys gällande kompetensbehovet inom film och tv. Analysen är dels baserad på statistik gällande yrkeshögskoleutbildningar med inriktning på film och tv, och dels på Yrkesnämnden för Film och TVs förmedling av branschens uttalade behov av både kompetens och utbildningar.

– Svensk film- och tv-produktion utvecklas starkt och har ett stort kompetensbehov. Dessutom finns det ett förslag från regeringen om ett produktionsstöd för att stärka filmbranschen, gynna regional utveckling och behålla filmkompetens i Sverige. Kompetensfrågan är en avgörande faktor för var filmproduktion sker. Idag ser vi en efterfrågan i hela landet, men allra störst är den i våra tre storstadsregioner, säger Maria Björklund, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Den här analysen är enormt välkommen just nu, när så mycket sker i vår bransch. Tidigare har det inte funnits någon statistik över branschens kompetens, och vi på Yrkesnämnden ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan för att på ett systematiskt sätt synliggöra branschens behov och möjligheter, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för Film och TV.

Läs nyheten på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Läs Områdesanalys 2022: Film och tv.