Produktionshandlingar BAS

Alla film- och tv-arbetare behöver ta eget ansvar för att utföra arbetsuppgifter på ett välplanerat och kostnadseffektivt sätt. Det handlar om att använda olika typer av produktionshandlingar för att planera och utföra sina arbetsuppgifter, samt att kunna urskilja vilken typ av information som är viktig och för vem.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att kunna planera sitt arbete på ett professionellt sätt.  

Film- och tv-arbetaren ska kunna


Kunskaper

  • redogöra för handlingar och dokument som styr produktionens planering.


Färdigheter

  • urskilja information som är av betydelse för egna arbetsuppgifter.

Ansvar & Självständighet

  • systematiskt organisera sina arbetsuppgifter utifrån produktionshandlingar och planeringsdokument.