Säkerhet BAS

Alla film- och tv-arbetare ansvarar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, både för sig själv och för andra. Det handlar om att förstå och följa säkerhetsrutiner samt att använda lämplig skyddsutrustning. Det handlar också om att identifiera, dokumentera och rapportera risker och tillbud enligt fastställda rutiner.
Mikromeriten beskriver vad som krävs för att en film- och tv-arbetare ska kunna bedöma den egna förmågan att utföra givna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • resonera kring risker i olika arbetsmoment, miljöer och scenarios samt hur de kan förebyggas,

Färdigheter

  • identifiera och rapportera säkerhetsrisker i arbetet, 
  • hantera verktyg och utrustning på ett säkert sätt både för sig själv och andra,

Ansvar & Självständighet

  • bedöma den egna förmågan att utföra givna arbetsuppgifter på ett säkert sätt.