SYNLIGHET

Vi bygger samverkansstrukturer inom branschen på lokal, regional och nationell nivå för att stärka kopplingar mellan arbetsliv, utbildning och myndighet.

Yrkesnämnden för Film och TV arbetar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen, på såväl lokal, regional och nationell nivå. Vi samlar branschen kring kompetensfrågor, för en hållbar och inkluderande utveckling av film- och tv-produktionen i Sverige. 

Vi verkar för att kunna erbjuda något för alla, oavsett var i landet eller i karriären du befinner dig. Utbildningar, fortbildningar, karriärväxling - vi vill göra det enkelt att vara kulturarbetare. 

Genom samarbete med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare säkerställs att investeringar i branschen blir så träffsäkra som möjligt. Vi kartlägger branschens potentiella arbetstillfällen, befintlig kompetens, bristyrken, och vi kommunicerar förväntat rekryterings- och kompetensbehov till utbildningar, myndigheter och filmarbetare som vill ta nästa steg i karriären. 

Vi stöttar initiativ för att förbättra arbetsmiljön i branschen, och är en resurs för branschens mångfalds- och jämställdhetsarbete. Vi verkar för breddad rekrytering, som är avgörande för den svenska film- och tv-industrins globala konkurrenskraft. Genom att synliggöra vilka kvalifikationer som branschen efterfrågar, tydliggöra vägarna in och upp, samt erbjuda en formell meritbaserad rekryteringsplattform, kan branschen attrahera och rekrytera människor med fler erfarenheter, talanger och bakgrunder.

Kvalifikationer_web

Vi fastställer kvalifikationer och kompetens-krav för olika positioner inom film- och TV-produktion, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Utbildning_web

Vi förmedlar branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt samordnar arbetsplatsbaserade vuxenutbildningar för praktisk erfarenhet.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433