Plats: Audiovisual Days 2023 - Lindholmen Science Park

I en tankeväckande föreläsning delade Danielle Lauren, CEO - Future Proofing Storytelling, UK, en framstående röst inom underhållningsindustrin, sina insikter om den växande användningen av artificiell intelligens (AI) och dess påverkan på film och tv. Lauren berörde flera centrala frågor; etiska överväganden, jobbförluster och behovet av att bevara mänsklig kreativitet i en tid av teknologiska nästan okontrollerbar teknisk framfart.

Under seminariet uttryckte Danielle oro över den snabba utvecklingen med av tjänster som kan skapa eller manipulera kreativa verk och hon gav konkreta exempel på olika typer av Deepfake-teknik1 . Hon lyfte fram flera utmaningar och röster från yrkesverksamma som är rädda att förlora sina jobb till följd av automatisering.

En central del av föreläsningen var Laurens reflektion över den senaste strejken i Hollywood och de överenskommelser som gjordes för att skydda manusförfattare, skådespelare och animatörer från att ersättas av AI. Hon riktade särskild uppmärksamhet mot de etiska och arbetsrelaterade frågorna, inklusive skådespelares oro för exploatering i en värld där tekniken tar en allt större plats.

Företagens investeringar i AI och den pågående diskussionen i Vita huset om att definiera AI blev också föremål för diskussion. Danielle Lauren reflekterade över risken för jobbförluster i produktion samtidigt som hon hoppades på att teknologin skulle ge upphov till en kreativ renässans, särskilt för dem från utvecklingsländer eller låginkomstbakgrund.

Avslutningsvis uppmanade Lauren kreativa professionella att förbli mänskliga och fokusera på det unika och oförutsägbara i sitt berättande. Hon betonade vikten av att bevara kreativiteten och utmanade branschens aktörer att skapa verk som går bortom det som maskiner kan åstadkomma.

"Trots att AI kan skriva en kärlekshistoria, har det aldrig upplevt komplexiteten i kärlek"
- Danielle Laurens

Danielle Laurens föreläsning blev därmed en inspirerande resa genom de komplexa frågorna om konst och teknologi i film & tv-branschen. Hennes föreläsning fungerar som en påminnelse om att, trots teknologins framfart, är den mänskliga touchen och kreativiteten oumbärlig för branschens fortsatta utveckling.

Yrkesnämndens reflektioner:

Vårt uppdrag att säkerställa tillgång till kompetens och höja yrkesstatusen inom Film & TV-branschen kan ses som en strategisk anpassning till de utmaningar som Danielle Lauren lyfter fram i samband med användningen av AI. Genom att behålla befintligt yrkeskunnande, attrahera framtida kompetens, kartlägga branschen och lyfta fram dess attraktionskraft som arbetsmarknad, kan vi aktivt adressera hur den tekniska utvecklingen påverkar yrkesutövandet och tydliggöra vilken typ av kompetensutveckling som är viktig för olika yrkesroller och för att kunna använda sig av AI i olika delar av produktionsprocessen.

  1. Deepfake teknologi - förfalskade videor, bilder eller ljud som genom maskininlärning ↩︎