UPPDRAG

Yrkesnämnden verkar för den svenska film- och TV-branschens kompetensförsörjning, genom att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom film- och TV-produktion.

Film- och TV-branschens parter och centrala aktörer har inlett ett samarbete för att utveckla en modell för branschvalidering, för att stärka kompetensförsörjningen, bredda rekryteringsunderlaget och tydliggöra karriärvägar inom branschen. Detta gör vi genom fyra fokusområden; kvalifikationer, validering, utbildning och samverkan. 

Kvalifikationer_web

Vi fastställer kvalifikationer och kompetens-krav för olika positioner inom film- och TV-produktion, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Utbildning_web

Vi förmedlar branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt samordnar arbetsplatsbaserade vuxenutbildningar för praktisk erfarenhet.

Synlighet_bla

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433