UTBILDNING

Vi stärker befintliga utbildningar genom att förmedla branschens kompetensbehov, delta i ledningsgrupper, medverka i branschråd och samordna arbetsplatsbaserade utbildningar. Vi verkar också för att etablera nya utbildningar på den nivå där efterfrågan finns.

.

Utifrån framtagna kvalifikationer på såväl basnivå som för specifika yrkesroller kan utbildningsanordnare inom film- och tv-produktion anpassa sitt utbud och innehåll efter branschens faktiska kompetensbehov. 

Utbildningar som baseras på kvalifikationsstandarden kan utmynna i validering och registrering på Yrkesnämndens digitala plattform för karriärutveckling och rekrytering, vilket innebär ett snabbt inträde på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Dessa utbildningar kan kvalitetsstämplas av Yrkesnämnden vilket ökar utbildningens attraktivitet, när eleverna vet att det de lär sig matchar den kompetens som efterfrågas i branschen. 

Yrkesnämnden samlar även in information kring arbetsgivares kapacitet att ta emot elever från arbetsplatsbaserade utbildningar och förmedla detta till utbildningarna, samt till kommuner där intresse för att nyttja det nationella yrkespaketet för film- och tv-arbetare finns.

Kvalifikationer_web

Vi fastställer kvalifikationer och kompetens-krav för olika positioner inom film- och TV-produktion, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Synlighet_bla

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433