VALIDERING

Yrkesnämnden tar fram en modell för att validera kompetensen hos medarbetare inom film- och TV-industrin utifrån fastslagna kvalifikationer, och utvecklar en digital plattform för arbetare och arbetsgivare.

Yrkesnämnden för Film och TV arbetar för att utveckla ett system för validering av kunnande utifrån branschkvalifikationerna, och utvecklar en digital plattform för registrering av valideringarna.

När valideringsmodellen är klar kan medarbetare inom branschen få sin erfarenhet och kunskap formellt bekräftad och registrerad på plattformen, som kommer fungera dels som ett karriärsplaneringsverktyg för frilansande arbetare i branschen, och dels som ett meritbaserat rekryteringsverktyg. På så vis ökar möjligheterna till mer jämställdhet och större mångfald bland medarbetarna inom film och tv.

Se Charlotte Gimfalk berätta om branschvalidering i filmbranschen i Myndigheten för yrkeshögskolans informationsvideo nedan.

 

Nytillkomna i branschen som ännu inte byggt upp ett personligt nätverk får med valideringsmodellen samma möjlighet att visa upp sitt kunnande som redan etablerade medarbetare i rekryteringsprocesser, vilket sänker ingångströskeln för nya förmågor i branschen. 

Plattformen kommer underlätta rekryteringen till film- och tv-produktioner för såväl branschens arbetsgivare som för yrkesprofessionella på seniora positioner i behov av assistenter med rätt kompetens. Inför produktioner kan förfrågningar skickas ut direkt till de registrerade medarbetarna baserat på vilka validerade kompetenser som krävs för positionerna. 

Registrerade organisationer och arbetsgivare kan via plattformen rapportera in sitt förväntade rekryteringsbehov samt sin kapacitet att erbjuda arbetsplatsbaserat lärande till Yrkesnämnden. Anonymiserad statistik kan dessutom tas fram och användas som underlag för träffsäkra rapporter kring film- och TV-branschens potential och utmaningar. 

Se Charlotte Gimfalk berätta om yrkesnämndens arbete med branschvalidering på Myndigheten för yrkeshögskolans slutkonferens för projektet BOSS nedan.

https://youtu.be/VfMZF-g-PY8
Kvalifikationer_web

Vi fastställer kvalifikationer och kompetens-krav för olika positioner inom film- och TV-produktion, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Utbildning_web

Vi förmedlar branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt samordnar arbetsplatsbaserade vuxenutbildningar för praktisk erfarenhet.

Synlighet_bla

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
010-585 84 44
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433