YRKESBEVIS

FILM & TV BAS

Certifierad framtid inom film och TV

Yrkesbeviset FILM & TV BAS är framtaget på uppdrag av arbetsmarknadens parter, i samarbete med med centrala branschaktörer och tillsammans med seniora film och tv-arbetare i olika yrkesroller.

test-yrkesbevis.00_00_01_33.Still001

FILM & TV BAS beskriver ett  grundläggande, men strategiskt viktigt, kunnande för att arbeta professionellt inom den svenska film och tv industrin. Baskompetensen består av nio branschgemensamma moduler som kan byggas på med fler yrkesspecifika eller uppgiftsrelaterade moduler.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vem kan ta nytta av yrkesbeviset?

UTBILDNINGSANORDNARE kan erbjuda yrkesbevist för att kvalitetssäkra kursinnehåll utifrån arbetslivets krav och förväntningar. 

ARBETSGIVARE kan efterfråga yrkesbeviset för att kvalitetssäkra rekrytering i ingångspositioner.

YRKESVERKSAMMA med flera års erfarenhet kan erbjudas en förenklad validering genom att visa upp referenser och dokumentation av tidigare uppdrag.

laglaglag

"Den stora fördelen med det arbete YNFT gör, är att det ger oss filmarbetare en möjlighet att få ett kvitto på vår kompetens och en tydlig gemensam definition av vilka kompetenser som krävs för olika yrken. Det öppnar även upp valideringsmöjligheter för personer med yrkeserfarenhet. Det här bidrar till att synliggöra den kompetens som finns, vilket underlättar mitt rekryteringsarbete enormt."

- Niclas Peyron, linjeproducent

Hur får jag yrkesbeviset?

För att få yrkesbeviset FILM & TV BAS behöver du genomföra Uddevalla Vuxenutbildningsprogram "Filmarbetarlärling". Läs mer om utbildningen här. Efter du klarat prövningen kommer du erhålla ditt "körkort" - yrkesbevis FILM & TV BAS.

Redan inne i branschen?

Om du redan har arbetat inom branschen erbjuder vi en enkelare valideringsprocess. Du behöver bara skicka in dokumentation som bevisar dina tidigare produktioner. Just nu håller vi på att utveckla riktlinjer för att fastställa antalet dagar och vilken typ av arbete som krävs för valideringen. När riktlinjerna är klara kommer vi att kontakta alla som har uttryckt intresse här för vidare instruktioner.