Yrkesnämnden för Film och TV har beviljats främjandemedel av Arbetsförmedlingen. Medlet kommer användas för att utföra insatser som synliggör och tillgängliggör branschens yrkesmöjligheter på ett inkluderande vis. Fokus kommer ligga på att nå personer som nyligen flyttat till Sverige.

- Filmbranschen har väldigt goda möjligheter att tillvarata människors kompetens oavsett varifrån man kommer, eftersom vi arbetar mycket med internationella team. Till exempel är kunskaper i svenska inte något definitivt krav för att kunna arbeta i vår bransch, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för Film och TV.

De planerade insatserna innefattar bland annat att ta fram audiovisuella yrkesporträtt som på ett lättillgängligt sätt kan visa olika yrkesroller och arbetsuppgifter inom film och tv, översätta utbildnings- och kommunikationsmaterial, och främja validering av personer som inte har svenska som förstaspråk.