Myndigheten för yrkeshögskolan har för andra gången beviljat Yrkesnämnden för Film och TV statsbidrag för att ta fram en branschmodell för validering inom film och tv.  

“Det är oerhört glädjande att vi har myndighetens förtroende att fortsätta vårt påbörjade arbete” säger verksamhetsledare Charlotte Gimfalk. “Vi ser fram emot att nu kunna ta ytterligare steg för att stärka kompetensförsörjningen inom vår bransch.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om branschvalidering i filmbranschen i Myndigheten för yrkeshögskolans informationsvideo nedan.

Yrkesnämnden för Film och TV beviljades även förra året statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att påbörja arbetet med branschvalidering, genom att bland annat rekrytera medverkande i utvecklingsarbetet, kartlägga yrkesroller, klassificera olika typer av yrkesspecifik och gemensam kompetens, samt ta fram kvalifikationsbeskrivningar och förslag till valideringsmodell. 

“Vi går nu in i en testfas, där vi ska utföra pilotvalideringar för att kunna utvärdera valideringsmodellen vi tagit fram” berättar Gimfalk. “En annan glädjande sak med att vi beviljats stöd igen är att vi även fortsättningsvis får ta del av Myndigheten för yrkeshögskolans projekt BOSS, som utgjort en fantastiskt resurs och gett oss möjlighet att nätverka och lära av andra branscher som också arbetar med branschvalidering.” 

Se Charlotte Gimfalk berätta om yrkesnämndens arbete med branschvalidering på Myndigheten för yrkeshögskolans slutkonferens för projektet BOSS nedan.