Över 100 olika yrkesroller är inblandade när en film eller tv-serie blir till. Däremot råder fortfarande oklarheter kring vilka dessa roller är och vad för typ av uppgifter filmarbetare egentligen har.

För att tydliggöra yrkesrollerna inom film och tv och belysa vilken typ av erfarenhet som är värdefull för att arbeta med film och tv kommer Yrkesnämnden för Film&TV under hösten ta fram korta filmer som beskriver och visar allt spännande som finns för olika yrkesroller. Filmerna riktar sig till yrkescoacher, studievägledare och individer som vill veta mer om jobben i branschen. 

Genom att förtydliga de karriärvägar som finns hoppas Yrkesnämnden att dessa filmer ska attrahera personer från andra branscher och med andra erfarenheter till film- och tv-industrin.

– Det här är ett sätt för oss att visa upp alla spännande yrken som film- och tv-näringen erbjuder. Branschen har kommer framöver växa och kunna erbjuda ännu fler kvalificerade jobb för över hela landet. Vi hoppas vi att dessa filmer ska skapa lyskraft och locka fler kompetenta människor till vår bransch, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare för Yrkesnämnden för Film & TV.

Se den första filmen om vad en Location Scout eller platsletare gör nedan: