Yrkesnämnden för Film & TV är ett unikt samarbete där centrala aktörer i film- och tv-Sverige gått ihop för att säkra branschens kompetensförsörjning. Strukturbygget har pågått under de senaste tre åren med medel och stöttning från Europeiska Socialfonden, Myndigheten för Yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Vi närmar oss nu slutet av uppstartsfasen och förankringsarbetet i branschen är på plats. Efter årsskiftet kan vi börja implementera en helt ny typ av samverkan för att synliggöra film och tv, inte bara som en växande näring utan, som en svensk industri.

Ny referensgrupp för TV/Non-scripted

Personerna nedan är utsedda av våra medlemsföretag och tillsammans är de en viktig brygga för att förankra viktiga frågor, se till att nya arbetssätt implementeras och fånga upp framtida behov.

Referensgruppen kommer att bestå av:

- Eleonor Fahlén
Regionalt skyddsombud
Nominerad av Scen & Film

- Peter Mild
Ordförande i Film & TV-avdelningen
Nominerad av Scen & Film

- Daniel Meier
Projektledare på Meter Film och TV
Nominerad av Medieföretagen

- Tesso Akander
CEO på Strix Television
Nominerad av Film- & TV-Producenterna

- Maria Joelsson
Head of operations på Banijay Sweden
Nominerad av Film- & TV-Producenterna

- Anne Appelberg
Exekutiv producent
Nominerad av Warner Bros. Discovery

- Alex Adamo
Senior Developer & Format Manager
Nominerad av TV4 Gruppen

- Malin Lancha
Head of Production Scripted
Nominerad av Viaplay GROUP

- Petter Bragee
Programchef i Malmö
Nominerad av SVT

Referensgruppen för Film/Drama träffas regelbundet sedan uppstarten. Vi har inventerat yrkestitlar och kartlagt olika kunskapsområden. Nu har vi tagit fram en baskvalifikation för spelfilm och dramainspelning. Baskvalifikationen tydliggör vad alla i teamet förväntas kunna, oavsett funktion. Denna standard kan användas för att stärka utbildningars innehåll och snabba på etableringen för nyexaminerade

Vad gör referensgruppen?

- Film och tv kan tyckas närliggande, men både yrkesroller och arbetsprocessen skiljer sig åt. Vi hoppas givetvis att baskvalifikationen på sikt ska omfatta hela branschen, för ökad tydlighet och rörlighet både för etablerade och nytillträdande säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare - Yrkesnämden för Film & TV.

Referensgruppen träffas en gång i månaden och utvärderar kontinuerligt arbetet. Skulle referensgruppen upptäcka ett särskilt behov någonstans kan de tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba mer djupgående med frågan. Arbetsgruppen skapas i så fall utifrån region, specifik yrkesroll och utbildningsnivå.

Förhoppningen är att med detta kunna förbättra och effektivisera arbete, komma ännu närmare behoven inom branschen och identifiera de områden som kräver särskilda insatser.

Framöver kommer det finnas möjlighet att ansöka om att vara en del av arbetet med referensgrupper.


Crew Stories

För att tydliggöra yrkesrollerna inom film och tv och belysa vilken typ av erfarenhet som är värdefull för att arbeta i branschen har vi tagit fram korta filmer som beskriver en specifik yrkesroll. Vi hoppas vi att dessa filmer kommer skapa lyskraft och locka fler kompetenta människor till vår bransch. Nu har det blivit dags för den andra filmen i serien.

Se filmen om Henrik Henziger som är First Assistant Director (FAD) nedan: