Yrkesroller BAS

Inom film- och tv-produktion finns en mängd olika yrkesroller som behöver synkronisera sitt arbete på ett systematiskt sätt. Det handlar om att ha en grundläggande kännedom om den storskaliga produktionens många yrkestitlar och vilka arbetsuppgifter som ingår i olika roller.
Mikromeriten beskriver vad som behövs för att orientera sig i den storskaliga produktionens komplexa arbetsfördelning och beslutsstrukturer.

Film- och tv-arbetaren ska kunna

Kunskaper

  • redogöra för olika yrkesrollers arbetsuppgifter och ansvarsområden samt hur de samverkar i olika delar av produktionsarbetet.